LỢI ÍCH VỀ CHI PHÍ

Không tốn chi phí tuyển dụng IT; Không lo các chi phí phúc lợi cho nhân viên IT; Thuê dịch vụ IT không tốn chi phí & thời gian đào tạo; Giá thuê dịch vụ IT tại Việt Nam vẫn nằm ở mặt bằng thấp; Chi phí trả lương cho 1 nhân viên IT là khá cao

☞ Có thể bạn quan tâm