Lợi Ích

LỢI ÍCH VỀ CHI PHÍ
23THÁNG 05 NĂM 2021

LỢI ÍCH VỀ CHI PHÍ

Không tốn chi phí tuyển dụng IT; Không lo các chi phí phúc lợi cho nhân viên IT; Thuê dịch vụ IT không tốn chi phí & thời gian đào tạo; Giá thuê dịch vụ IT tại Việt Nam vẫn nằm ở mặt bằng thấp; Chi phí trả lương cho 1 nhân viên IT là […]

.
LỢI ÍCH VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
23THÁNG 05 NĂM 2021

LỢI ÍCH VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

Chúng tôi duy trì một nhóm nguồn lực nhân sự IT có KINH NGHIỆM 3 – 5 NĂM qua chương trình đào tạo nội bộ của Văn Phát Đạt. Có đội ngũ hỗ trợ từ xa, nên có thể một lúc giải quyết nhiều công việc cho khách hàng. Ngoài việc thể hiện bằng văn bản […]

.
LỢI ÍCH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
23THÁNG 05 NĂM 2021

LỢI ÍCH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Tập trung nguồn lực: Các tổ chức sau khi thuê ngoài dịch vụ CNTT sẽ có thêm thời gian và nguồn lực để tập trung vào những nhiệm vụ then chốt và cốt lõi. Nhà quản trị CNTT của tổ chức sẽ có thời gian để tập trung vào việc phát triển các định hướng […]

.